Σύνδεσμοι

 

Τι είναι η Δημοκρατική Παιδεία

Σχολεία

Summerhill

Δημοτικό σχολείο Φουρφουρά

Sudbury School Paris, France

Sudbury School Gent, Belgium

Freie Schule Leipzig, Germany

Freie Schule in Berlin, Germany

Sands , UK

Lindenschule ,Swiss,

Ojo de Agua , Spain

Papoula Espacio de pedagogía libre, Spain

“5en5is11”, Holland

De Vrije Ruimte Holland

Park school , Ukraine

Schuelerinnenschule, Austria

PIEKS, Germany