Επικοινωνία

Για κάθε πληροφορία σχετική με το εγχείρημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνοντας ένα email στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

kinoglazgr@gmail.com

mafalda 1